دانلود سند توسعه شهرستان
  
دانلود قانون برنامه ششم توسعه
  
دانلود فرم گزارش حادثه
  
دانلود فایلهای مربوط به اعتبارات و دستورالعمل اجرایی ماده 23
  
دانلود فرمهای تقسیم کار ملی
  
دریافت فایل


  
     
  


گزارش تصویری
اخبار استانداری
قوانین و مقررات
دسترسی سریع
  •  اخبار روز
  •  
  •   امور اجتماعی
  •  
  •  خبرگزاری ها
  •  
  •  اخبار بخشداری ها
        
             
    
علی محمدزاده فرماندار گرمه

علی محمدزاده فرماندار گرمه
رزومه استاندار

اخبار برگزیده