دستورالعمل اجرایی ماده (23)
  
دستورالعمل هفته دفاع مقدس
  
فایل آموزشی مجازیار
  
دانلود سند توسعه شهرستان
  
  
دانلود فرمهای سازمانهای مردم نهاد
  
دانلود قانون برنامه ششم توسعه
  
دانلود فرم گزارش حادثه
  
دانلود فایلهای مربوط به اعتبارات و دستورالعمل اجرایی ماده 23
  
دانلود فرمهای تقسیم کار ملی


  
     
  


گزارش تصویری
اخبار استانداری
قوانین و مقررات
دسترسی سریع
  •  اخبار روز
  •  
  •   امور اجتماعی
  •  
  •  خبرگزاری ها
  •  
  •  اخبار بخشداری ها
              
             
  
علیرضاگل حسنی فرماندارشهرستان گرمه

اخبار برگزیدهزمان باقی مانده تا انتخابات
4 8 4 0 23 41 52
سال ماه هفته روز ساعت دقیقه ثانیه