تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۱
برگزاری جلسه شورای ترافیک به ریاست فرماندار محترم و سایر مسئولین ادارات در خصوص انجام تدابیر لازم جهت بازگشایی مدارس
برگزاری جلسه شورای ترافیک به ریاست فرماندار محترم و سایر مسئولین ادارات در خصوص انجام تدابیر لازم جهت بازگشایی مدارس
منبع : فرمانداری گرمه